התצוגה המצרית 2015

סוסות 2011
מקום ראשון
שמעון גלם - ניר ישראל MARWA BT. EL NOR
מקום שני
חיכמת טאההא וראשד דאוד - חוות אל קאסם LOUBABA AL QASEM
מקום שלישי
נידל ונג'יב עטאללה - חוות אל האייל THEMAR EL HAYAL