תצוגת האביב 2016

סוסות 2012
מקום ראשון
חמודי קונדוב טאההא - עכו BAYAN AL NAFOS
מקום שני
חוות אל מועטז - נצרת AL HAAB
מקום שלישי
חואטרי נאג'ח - חורה HALA AL JANOB