תצוגת האביב 2016

סוסות 2011
מקום ראשון
סאלח מחאג'נה - א.א.פחם HIBA SHARIF
מקום שני
מוחמד אבו מוך - בקה אל גרביה RITAJ AL AMAL
מקום שלישי
טלאל אסלן - מזרעה M.A. WARDI