תצוגת האביב 2016

סייחות 2015 א
מקום ראשון
צפריר מגידש - שלווה NABELLA AJMAN
מקום שני
ג'יהד אבו גניים + נביל אבו ריאש - לוד DALAL AL KINS
מקום שלישי
דהרי יפעת - נתניה KATALINA D