התצוגה המצרית 2016

סייחים 2014
מקום ראשון
אבו הילל עומר - נ.ר. ערבייאנס GHAZAL AL HILAL
מקום שני
ראיד סאלמה - ירכא SAFEEN AL NIL
מקום שלישי
אחמד נתשה - ירושלים SINGAAR AA