התצוגה המצרית 2016

סוסות 2012
מקום ראשון
אריאלה ערבייאנס + עלי זבידאת - היוגב LABIBAH AA
מקום שני
אריאלה ערבייאנס + קובי חכמון - היוגב EELAHAB AA
מקום שלישי
חודיפה כנען - נצרת TOULEEN