התצוגה המצרית 2016

סוסות 2010-2011
מקום ראשון
חוות אבו מאג'ד - א.א.פחם RIYAM HD
מקום שני
אברהם דוש - אזור ATIQ SHAHIRA
מקום שלישי
אריאלה ערבייאנס - היוגב SAFIYYAH AA