התצוגה המצרית 2016

סוסות 2009 ובוגרות יותר
מקום ראשון
RB Arabians- רונן ברוור מושב בן עמי LUJYAN AA
מקום שני
אוסמה בקרי וסובחי חקרוש - כפר כנא RB MALIKKA
מקום שלישי
עודה עודיי - קלאנסווה MALAAK SABHA