התצוגה המצרית 2016

סייחים 2015 ב
מקום ראשון
פאווזי ארוודי - ירושלים LAHIF AA
מקום שני
מחמוד בוקני - פארדיס ASAD AL MOLUK
מקום שלישי
אלעד קונדרו + עופר ברא"ז - ק. אתא OSKAR K.A