תצוגה לאומית 2016

סייחות 2014 א
מקום ראשון
עפיפי ערבייאנס - נצרת GHENWAH AF
מקום שני
בסול מחמוד ועללא - Al Sakab Stud RENAN AL SAKAB
מקום שלישי
רונן ברוור RB ARABIANS - בן עמי RB SUJUD