תצוגה לאומית 2016

סייחים 2016 א
מקום ראשון
צפריר מגידש - שלווה SIKE AJMAN
מקום שני
ברק לוי - מגדים IBN EL MOUADAAR
מקום שלישי
Al Awaeil Arabians - קיבוץ מגל KOUBTAN AL AWAEIL