תצוגת האביב 2017

סייחות 2017
מקום ראשון
תומר תשובה - כפר שמאי DONA TT
מקום שני
סאהר מחאג'נה אבו נופל - א.א.פחם REHANNA SAHER
מקום שלישי
סאלח כנעאנה - יפיע FATMA