תצוגת האביב 2017

רמכים 2013
מקום ראשון
Al Awaeil Arabians - קיבוץ מגל AMMER JFD
מקום שני
נאדר חארז - א.א.פחם MASAOUD
מקום שלישי
יוסף עסלי - כפר קרע WADEE AL REHAN