תצוגת האביב 2017

סייחים 2017
מקום ראשון
Al Awaeil Arabians - קיבוץ מגל FAHER AL AWAEIL
מקום שני
סולימאן קאק - ירושלים KAHIL AL USOOL
מקום שלישי
אבו זהרה מחמוד ואחמד - כפר מנדא BACHAR AL RIM