תצוגת האביב 2017

סייחות 2016 א
מקום ראשון
סעיד בסול - ריינה SADAN AH
מקום שני
ריזיק שלבי - איכסאל AKABER R.S
מקום שלישי
מועמר זידאן - טמרה SUHA AL AWAEIL