תצוגת האביב 2017

סייחות 2015 ב
מקום ראשון
נידאל זבן - יפיע REMAS AL ASFUR
מקום שני
דורון בלולו ואריאלה ערבייאנס  FADWA AA
מקום שלישי
רווידי מוחמד - ירושלים WOROD M.A