תצוגה הגליל 2017

רמכים 2009
מקום ראשון
עלי סוועד - חוות אל אמיר *MM MARC JACOBS
מקום שני
מוחמד סמאר ומוחמדני חיג'אזי - טמרה K.Z. ASHWAK
מקום שלישי
אסף אבוקסיס - מושב אחוזם A.A. ALUF
מקום שלישי
חוות חודרוג' - מכר *PERUGINO