תצוגה הגליל 2017

סייחים 2015 א
מקום ראשון
רג'א עבד אל האדי - איכסאל EYZ EL SHIMOCH
מקום שני
קוסיי עיסא - ירושלים SACHAB I. MILLENIUM
מקום שלישי
רעד מנסור - ירושלים AL ZEER SALEM