תצוגה לאומית 2017

סייחות 2015 א
מקום ראשון
Ashraf Rabi - Rabi Arabian TEBAH AL RABI
מקום שני
עיישה זיאד ומוחמד - ירושלים LUJINA
מקום שלישי
חדיג'ה מוחמד - קלאנסווה TOHFA KH