תצוגה לאומית 2017

סייחות 2016 ג
מקום ראשון
BKV Arabians - יובל קלר ויגאל תבורי MARIA PERL BKV
מקום שני
הישאם שתוי - נצרת LOLAT AL BADIA
מקום שלישי
קסם וגבי בוארון - מגל PS CALLIOPE AHR