פרוטוקול ועדת כספים 20/9/19 תצוגה מצרית

תאריך : 20/09/2019

פרוטוקול ועדת כספים 23/10/2017

תאריך : 23/10/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 19/9/2017

תאריך : 19/09/2017

פרוטוקול ועדת כספים 13/9/2017

תאריך : 13/09/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 3/7/17

תאריך : 07/07/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 12/7/17

תאריך : 12/07/2017

פרוטוקול ועדת כספים 24/5/17

תאריך : 24/05/2017

פרוטוקול ועדת כספים 13/4/17

תאריך : 13/04/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 19/3/17

תאריך : 19/03/2017

פרוטוקול אסיפה כללית 15/3/17

תאריך : 15/03/2017

פרוטוקול ועדת כספים 16/2/17

תאריך : 16/02/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 13/2/17

תאריך : 13/02/2017

פרוטוקול ישיבת ועד 19/12/16

תאריך : 19/12/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 9/10/16

תאריך : 09/10/2016

פרוטוקול ועדת כספים 5/10/16

תאריך : 05/10/2016

פרוטוקול ועדת כספים 27/10/16

תאריך : 27/10/2016

פרוטוקול ועדת כספים 5/9/16

תאריך : 05/09/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 31/8/16

תאריך : 31/08/2016

פרוטוקול ועדת כספים סמינר שיפוט אוגוסט 2016

תאריך : 30/08/2016

פרוטוקול ועדת כספים סמינר שיפוט יולי 2016

תאריך : 13/07/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 9/6/16

תאריך : 09/06/2016

דו\"ח השקעות באלונים

תאריך : 09/06/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 3/5/16

תאריך : 03/05/2016

דוח אקס אל ועדת כספים 29/5/16

תאריך : 29/05/2016

פרוטוקול ועדת כספים 29/5/16

תאריך : 29/05/2016

פרוטוקול אסיפה כללית 19/5/16

תאריך : 19/05/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 6/4/16

תאריך : 06/04/2016

דוח אקס אל ועדת כספים 17/4/16

תאריך : 17/04/2016

פרוטוקול ועדת כספים 17/4/16

תאריך : 17/04/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 7/2/16

תאריך : 07/02/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 22/2/16

תאריך : 22/02/2016

פרוטוקול ישיבת ועד 12/1/16

תאריך : 12/01/2016

פרוטוקול ישיבת ועד מיום 12/10/15

תאריך : 12/10/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 9/9/15

תאריך : 09/09/2015

פרוטוקול ועדת כספים דוח אקס אל 17/9/15

תאריך : 17/09/2015

פרוטוקול ועדת כספים 17/9/15

תאריך : 17/09/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 30/8/15

תאריך : 30/08/2015

פרוטוקול ועדת כספים 4/7/2015

תאריך : 04/07/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 1/7/15

תאריך : 01/07/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 7/6/15

תאריך : 07/06/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 25/5/15

תאריך : 25/05/2015

פרוטוקול אסיפה כללית 31/5/15

תאריך : 13/05/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 28/1/2015

תאריך : 28/01/2015

פרוטוקול ישיבת ועד 9/12/2014

תאריך : 09/12/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 9/9/2014

תאריך : 09/09/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2014

תאריך : 06/08/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 14/5/2014

תאריך : 14/05/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 19/3/14

תאריך : 19/03/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 15/1/14

תאריך : 15/01/2014

פרוטוקול ישיבת ועד 19/11/13

תאריך : 19/11/2013

פרוטוקול ישיבת ועד 15/9/2013

תאריך : 15/09/2013

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2013

תאריך : 06/08/2013

פרוטוקול ישיבת ועד 26/6/2013

תאריך : 26/06/2013

פרוטוקול ישיבת ועד 9/9/12

תאריך : 09/09/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 9/7/12

תאריך : 09/07/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 6/5/12

תאריך : 06/05/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 4/3/12

תאריך : 04/03/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 8/2/12

תאריך : 08/02/2012

פרוטוקול אסיפה שנתית 25/1/12

תאריך : 25/01/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 15/1/12

תאריך : 15/01/2012

פרוטוקול ישיבת ועד 4/12/2011

תאריך : 04/12/2011

פרוטוקול ישיבת ועד מיום 3/7/2011

תאריך : 03/07/2011

פרוטוקול ישיבת ועד מיום 2/6/2011

תאריך : 02/06/2011

פרוטוקול ישיבת ועד מיום 15/5/2011

תאריך : 15/05/2011

פרוטוקול ישיבת ועד 27/3/2011

תאריך : 27/03/2011

פרוטוקול ישיבת ועד 13/2/2011

תאריך : 13/02/2011

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 26/4/09

תאריך : 26/04/2009

פרוטוקול ישיבת וועד 9/2/09

תאריך : 09/02/2009

פרוטוקול ישיבת ועד 5/6/08

תאריך : 05/06/2008

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 5/6/08

תאריך : 05/06/2008

פרוטוקול ישיבה מתאריך 17/06/2007

תאריך : 17/06/2007

פרוטוקול ישיבה מתאריך 27/5/2007

תאריך : 27/05/2007

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 14/02/07

תאריך : 14/02/2007

פרוטוקול ישיבה כללית 30/01/07

תאריך : 30/01/2007

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 7/9/06

תאריך : 07/09/2006

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 25/6/06

תאריך : 25/06/2006

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 28/05/06

תאריך : 28/05/2006

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 17/5/06

תאריך : 17/05/2006

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 10/4/06

תאריך : 14/04/2006

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 22/1/06

תאריך : 22/01/2006

פרוטוקול ישיבה מתאריך 1/12/05

תאריך : 01/12/2005

פרוטוקול ישיבה מתאריך 12/09/2005

תאריך : 12/09/2005

פרוטוקול ישיבה מתאריך 26/06/2005

תאריך : 26/06/2005

פרוטוקול ישיבה מתאריך 16/05/2005

תאריך : 16/05/2005